دوشنبه 6 تير 1401
عبدالرحیم سیاهکارزاده

عبدالرحیم سیاهکارزاده

متولد 1345 اهواز
کارشناس حقوق

رئیس مؤسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر
معاون اداره کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
معاون اداری و مالی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان
عضو شورای برنامه‌ریزی و سیاستگذاری جشنواره بین المللی هنرهای نمایشی فجر
عضو شورای برنامه‌ریزی و سیاستگذاری جشنواره بین المللی تئاتر عروسکی
عضو شورای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی سه دوره جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی جوانان/ سال 87، 88 و 89
عضو شورای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی یازدهمین دوسالانه بین المللی عکس تهران
عضو شورای برنامه‌ریزی اولین اکسپوی بزرگ تهران/ سال 87
عضو شورای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی اولین ، دومین و سومین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر
عضو شورای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی نهمین و دهمین دوسالانه سفال و سرامیک
عضو شورای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی دهمین دوسالانه جهانی پوستر تهران
عضو شورای سیاستگذاری دو‌سالانه نگارگری ایران/ سال 88
عضو شورای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی نهمین دوسالانه بین المللی کاریکاتور تهران
عضو شورای سیاستگذاری و اجرایی ششمین جشنواره تجلی احساس/ سال 88
عضو شورای خرید آثار هنری مركز هنرهای تجسمی
عضو شورای برنامه‌ریزی سیاستگذاری و برنامه‌ریزی دومین اکسپوی بزرگ تهران/ سال 88
عضو شورای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی اولین دوسالانه بین المللی خوشنویسی
عضو شورای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی شورای آموزشی، پژوهشی نقاشی خیالی نگاران