دوشنبه 6 تير 1401
حسین نوروزی

حسین نوروزی

متولد 1348 تهران
کارشناسی ارشد  تصویرسازی از دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران
کارشناسی گرافیک از دانشگاه هنر تهران
دانش آموخته فوق ممتاز انجمن خوشنویسان ایران

عضو انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران
عضو انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران
عضو فدراسیون بین المللی روزنامه‌نگاران IFJ
تدریس در دانشگاههای سوره/ آزاد/ هنر و سپهر اصفهان
مدیر هنری و طراح گرافیک روزنامه ایران/ دوهفته نامه سینمای نو/ نشریات رشد جوان نوجوان و معلم / تربیت/ ادبیات و فلسفه/ فارابی/ نمایش
بولتنهای جشنواره بین المللی فیلم فجر/ تاتر فجر/ نقاشی جهان اسلام/ جشنواره نمایشهای طنز اصفهان/ جشنواره فیلم اجتماعی آبادان/ مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی (طراحی نشانه مرکز گسترش) برنده جایزه قلم بلورین جشنواره نهم مطبوعات کشور
داوری ده ها مسابقه و جشنواره و رخداد هنری ملی و بین المللی
برپایی چندین نمایشگاه انفرادی و شرکت در نمایشگاههای گروهی گرافیک و نقاشیخط