دوشنبه 6 تير 1401
گوهر دشتی

گوهر دشتی

متولد ۱۳۵۹ اهواز
کارشناسی ارشد عکاسی دانشگاه هنر تهران، ۱۳۸۴
کارشناسی عکاسی دانشگاه هنر تهران، ۱۳۸۲

مدرس عکاسی در دانشگاه الزهرا تهران  ۱۳۸۳ - ۱۳۸۸
مدرس عکاسی در دانشگاه هنر تهران  ۱۳۸۵ - ۱۳۸۶
آثار وی تا کنون در موزه های مختلفی از جمله موزه لوور در شهر لنز فرانسه، موزه سن خوزه امریکا، موزه هنر تامپره فنلاند، موزخ مارت ایتالیا، موزه ملی هنرهای زیبای تایچونگ، موزه هنر شارجه، موزه هنرهای معاصر تهران و مرکز فرهنگی اسلامی پاریس به نمایش درآمده است و عکس هایش جزو کلکسیون دائمی در موزه های  ویکتوریا و آلبرت لندن، موزه هنرهای زیبای بوستون آمریکا، موزه موری شهر توکیو ژاپن و موزه نلسون آتکینز شهر کانزاس آمریکا نگهداری میشود.