دوشنبه 6 تير 1401
حمید سوری

حمید سوری

متولد 1337 ساری
کارشناسی هنر با گرایش عکاسی از دانشگاه کالیفرنیا سانتاباربارا
کارشناسی ارشد در تاریخ هنر از دانشگاه کالیفرنیا سانتاباربارا
دانشجوی دکترای تاریخ هنر از دانشگاه کالیفرنیا سانتاباربارا

مدرس دانشکده‌های هنر
برگزار کننده نمایشگاه‌های عکس و ویدئو آرت در یونان، هلند، ایتالیا و آمریکا و سخنرانی‌های متعدد در مراکز علمی و فرهنگی در داخل و خارج از کشور
داور مسابقات عکاسی و هنرهای جدید در داخل و خارج از کشور.
مدیر واحد پژوهش موزه هنرهای معاصر تهران تا سال 1388