دوشنبه 6 تير 1401
محمدرضا شریف زاده

محمدرضا شریف زاده

کارشناسی عکاسی، دانشکده هنر و معماری .
کارشناسی ارشد پژوهش هنر، دانشکده هنر و معماری.
کارشناسی ارشد گرافیک، دانشگاه هنر تهران.
دکترای تخصصی فلسفه هنر، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران 

مدرّس و عضو هیات علمی دانشکده هنر و معماری تهران
مدير گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر و معماری
برنده بخش ویژه دهمین دوسالانه (بینال) عکس ایران، موزه هنرهای معاصر تهران. 1385، برنده نخستين مسابقه سراسري عكس. 1385، برگزیده نخستین دوره انتخاب نخبگان دانشجویی، دانشگاه آزاد، تهران. 1385، تقدیر شده بهترین پژوهش زیبایی شناسی هنر معاصر، نخستین کنگره هنر معاصر ایران 1390
نمایشگاه‌ها: نمایشگاه عکس، گالری دریابیگی، تهران 1380، نمایشگاه گروهی عکس، گالری آتبین، تهران 1381نمایشگاه گروهی عکس، گالری آتشزاد، تهران1382، نمایشگاه عکس پاریس (Paris photo) فرانسه، پاریس 1384، نمایشگاه عکس (زورخانه) گالری راه ابریشم، تهران 1385، نمایشگاه سنت ایرانی، اوکراین، کیف 1386، نمایشگاه گروهی عکس و نقاشی، آلمان، فرانکفورت 1386، نمایشگاه عکس ،گالری شیرین ، ایران ، تهران 1389، نمایشگاه عکس ،گالری فروهر،ایران ،تهران 1390، نمایشگاه هنر معاصر به سفارش معاونت پژوهشی خانه هنرمندان ایران، تهران 1390
فعالیت‌های علمی: برگزاری همایش های پژوهش و نقد هنر در گالری آرته تهران 1390/91، برگزاری و شرکت در بیش از بیست نمایشگاه عکاسی و گرافیک در داخل و خارج از کشور، مدیر انجمن علمی پژوهش هنر از 1389، داور و عضو هیئت انتخاب جشنواره بین المللی رسانه های دیجیتال (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران 1391) ، سير تحول عكاسي ايران از اغاز تا دوران مشروطه (رساله كارشناسي ارشد + مقاله )، تاريخچه چاپ سنگي در ايران با تمركز بر دوره قاجار (رساله كارشناسي ارشد + مقاله ) ، آنتوان سوريوگين (بررسي احوال و أثار + مقاله)، زيبايي شناسي بوستر فيلم در امريكا (با تمركز بر دو دهه اخير )، بررسي نقش و جايگاه قرآن در هنرهاي اسلامي (نشريه فاطر. گفتگو)، بررسي فلسفه هنر از ديدگاه آرتور دانتو (رساله دكتراي فلسفه هنر) گفتگو و بررسي آثار در  نشريه ( ماهنامه تخصصي عكس )، مقاله علمی پژوهشی (پژوهشی در فلسفه هنر آرتور دانتو)، مقاله علمی پژوهشی (جایگاه نقد هنر در فلسفه هنر ...) نشریه شناخت، دانشگاه شهید بهشتی تهران، گفتگویی پیرامون معاصریت در هنر به همراه آیدین آغداشلو (نشریه تخصصی تجربه)، ترجمه و چاپ کتاب زیبایی شناسی عکس اثر استفان بال، نشر علمی، تالیف کتاب عالم هنر در فلسفه هنر آرتور دانتو، نشر علمی، دردست چاپ، به همراه دهها نقد، گفتگو و مطلب در نشریات تخصصی هنر