دوشنبه 6 تير 1401
محمدابراهیم صافی

محمدابراهیم صافی

متولد ۱۳۴۹ مشهد

رئیس هیئت مدیره انجمن عکاسان میراث فرهنگی
فارغ االتحصیل رشته عکاسی از دانشکده هنرهای زیبا
عضو شورای سیاست گذاری جشنواره دوسالانه عکس ایران
داور جشنواره های متعدد عکاسی از جمله دوسالانه عکس ایران
عضو رسمی انجمن عکاسان صنعتی و تبلیغاتی و موسسه توسعه هنرهای تجسمی ایران
برگزاری نمایشگاه های متعدد عکاسی و کسب جوایز ملی و بین المللی