دوشنبه 6 تير 1401
محمد غفوری

محمد غفوری

متولد 1336 تهران
کارشناس عکاسی از دانشکده هنرهای زیبا
کارشناسی ارشد رشته عکاسی از دانشگاه هنر

عضو هیأت مؤسس انجمن عکاسان تبلیغاتی ایران
تدریس عکاسی در دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1369 تا کنون
تدریس عکاسی در دانشکده هنرهای زیبا از سال 1379 تا کنون
شرکت در ده‏ها نمایشگاه داخلی و خارجی
عضو شورای سیاستگذاری و هیأت انتخاب و داوری پنجمین دوسالانه ملی عکس،1372
عضو هیأت داوری چندین دوره جشنواره‏های انجمن سینمای جوانان
عکاسی از جبهه‏ها و مناطق جنگی
عضو هیأت مؤسس مجله عکس 1365 و همکاری با این نشریه 1365/1366
آموزش عکاسی برای هنرستان‏های کشور
مؤلف کتاب عکاسی و لوح فشرده