شنبه 6 آذر 1400
با به حد نصاب نرسیدن اعضاء در روز جمعه 15 اسفند مجمع عمومی انجمن عکاسان تشکیل نشد بازگشت

صبح جمعه 15 اسفند ماه از سوی دبیرخانه و ستاد برگزاری مجمع عمومی روز پر جنب وجوشی بود. از روزهای پیش از آن دست اندرکاران برگزاری مجمع در چارچوب مقررات وزارت کشور و بر مبنای اساسنامه انجمن با درج اطلاعیه‌ی برگزاری مجمع در  روزنامه رسمی، سایت انجمن و ارسال چند نوبت پیامک برای همه اعضاء نسبت به اطلاع رسانی اقدام کردند.  دبیرخانه با دریافت اطلاعات نامزدها برای اعضای علی البدل و بازرسان  نسبت به ثبت نام و تکمیل اطلاعات ایشان امور اجرایی را پیش برد و با پایان مهلت ثبت نام داوطلبان سوابق و اهداف نامزدها برای اطلاع اعضای انجمن روی سایت انجمن قرار گرفت.

بیژن  بنی احمد،اکبر عالمی، علی قلمسیاه و رضانور بختیار پیش از دیگران در محوطه باغ هنرمندان حضور یافتند. با ورود اعضای انجمن و دریافت برگه اخذ رای تا ساعت 11 صبح این جلسه با تعداد 50 عضو در سالن امیرخانی با خوشامدگویی مسعود زنده روح  کرمانی تشکیل شد و به ترتیب با دعوت از علی قلمسیاه، بیژن بنی احمد، رضانور بختیار، اسماعیل عباسی و سید عباس میرهاشمی هیئت رئیسه  با سخنان علی قلمسیاه آغاز به کار کرد. قلمسیاه با اشاره به عدم رسیدن به حد نصاب 245 عضو برای رسمیت یافتن  مجمع از عباسی درخواست کرد تا با اشاره به مقررات و آیین نامه های موجود برای حاضرین این مورد را شرح و بیان کند. عباسی اشاره کرد با توجه به تعداد اعضای انجمن تشکیل مجمع عمومی می بایست با حضور نیمی از اعضاء به اضافه یک  رسمیت یابد که با توجه به شرایط امروز این امر میسر نیست و باید از تاریخ امروز حداکثر تا یک ماه دیگر این مجمع پس از طی مراحل قانونی و تدوین صورتجلسه امروز و ضمیمه شدن مستندات مورد نیاز برای ارئه به وزارت کشور انجام و تشکیل شود.
به گزارش روابط عمومی انجمن مهلت ثبت نام برای نامزدها پایان یافته است و موکول شدن تشکیل مجمع تا ماه آینده منجر به تمدید مهلت ثبت نام نخواهد بود و حضور نامزدها در روز انتخابات ضروری است و برگزاری نوبت بعدی مجمع پس از درج  اطلاعیه رسمی توسط دبیرخانه و اطلاع رسانی به اعضاء  در بعد ازظهر روز 15 فروردین 1394 در خانه هنرمندان ایران برگزار خواهد شد.

روابط عمومی انجمن عکاسان ایران 
تاريخ خبر:  1393/12/16