شنبه 6 آذر 1400
نشست تخصصی “عکاسی ایده محور” با حضور محسن بایرام نژاد بازگشت

نشست تخصصی “عکاسی ایده محور” با حضور محسن بایرام نژاد ، روز جمعه ۱۵ اسفند ۱۳۹۳ در سالن دانشگاه پیام نور اوز برگزار شد.

در این جلسه پس از بررسی مفاهیم پایه و مقدمات بحث نظیر چیستی ایده و نظریه,سر فصل هایی همچون “عینیت گرایی و ذهنیت گرایی”,”آینه ها و پنجره ها (دو وجه مطرحی توسط جان سارکوفسکی), “ساختن و گرفتن عکس”,ارائه ی اثر به شیوه های تک عکس یا مجموعه ای”,” زمینه ی دیده شدن و ارایه ی اثر”و “عکاسی فاین آرت در فضای معاصر”مورد بررسی قرار گرفت.

عکاسی هنری معاصر(بر گرفته از هنر مفهومی)پس از مطرح شدن چیستی “هنر ” و مفاهیم منتسب به آن دوره های تاریخی مختلف تا به امروز,با کنکاش درباره برخی از مشخصه های معین عکس هنری در فضای معاصر(نظیر خود بیانگری خالق اثر با پرداختن به دربارگی موضوعات) پی گرفته شد، در اخر , ضمن تذکر درباره ی مقابله با تعاریف قطعیت گرایانه, چنین جمع بندی حاصل گشت که “عکس هنری,عموما ,اثری ست که پیشاپیش تفکر و تجسم شده و موضوع , در خدمت بیان اندیشه و خواسته ی خاق اثر , به شیوه ی عکس اجرا شده است”

“چالش متقاعد سازی مخاطب به واسطه ی استفاده ی خالق اثر از انواع نوشته در کنار عکس” , سر فصل انتهایی این نشست بود که با بررسی برخی مثال های تصویری عنوان شد.این مبحث با تذکر درباره ی ویژگی “تفسیر پذیری عکس” و فقدان اطلات جامع در تصاویر, و همچنین نیاز برای مقابله با این محدودیت های تصویر عکسی در برخی کاربری ها و خواسته های معین ,آغاز و پی گرفته شد.

لازم به ذکر است این نشست تخصصی “عکاسی ایده محور” به همت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و انجمن عکاسی اوز , با حظور و گردهم آیی عکاسان منطقه ( اوز , لارستان , لامرد, گراش, خنج , بستک و بندر عباس)برگزار شده است.

www.doorbin.net
تاريخ خبر:  1393/12/18